Nebezpečí umělých chemikálií v kosmetice

Chemikálie v kosmetice

Pokud nám záleží na tom jak kvalitně se stravujeme proč bychom měli opomíjet i to co si nanášíme na naši pokožku? Přece jenom je naše pleť či kůže vystavená mnoha vlivům a někdy si nutně neuvědomujeme jak škodlivá pro nás může být kosmetika, kterou denně používáme.. 

Velká část populace je vystavena lživému marketinu tzv. green-washingu, a myslí si, že používá kvalitní kosmetické složení.

Co se dostane do naší pokožky to má dopady na její ochrannou funkci jak vně, tak i uvnitř organizmu. Pokožka potřebuje pro správné fungování přísun antioxidantů aby byla plně schopna se plně obnovovat. 

Co víme o bezpečí ingrediencí používaných v současných skincare produktech? A jak moc jste si jisti, že neobsahují chemikálie, které mohou být škodlivé pro vás nebo vaše děti? Pokud chcete zabránit každodenního poškozování svého zdraví, měli byste si přečíst seznam toxických ingrediencí které jsme pro vás připravily níže.  Jsme tu proto, abychom poukázali na skutečnost co vše se ukrývá za kosmetickým průmyslem. Nyní je však čas na objasnění terminologie ingrediencí, které byly vyrobené chemicky v laboratoři.

 

Seznam nebezpečných toxických ingrediencí v kosmetických produktech:

 

Pokud nenajedete konkrétní chemickou přísadu z vaší kosmetiky níže, nebo vás zajímají další můžete využít online vyhledávač chemické databáze na americkém webu „SIRI MSDS“ kliknutím zde (https://hazard.com//msds/)

1. Benzalkonium Chloride

Vysoce toxický, primárně dráždivý pro kůži. Látka je velmi toxická orální cestou. Účinky mohou být podráždění kůže, očí, nosu, hrdla a všeobecně sliznic. Vyhněte se přímému kontaktu s touto látkou. V horším případě může dojít ke svalové paralýze, nízkému krevnímu tlaku, depresi centrálního nervového systému a slabosti. Postup při první pomoci, když se dostane do očí – je velice žíravý -> vypláchujte  si oči velkým množstvím vody.

2. Butylated Hudroxyanisole (BHA)

Způsobuje alergickou kontaktní dermatitidu (kožní onemocnění vyvolané působením látek exogenního původu – průběh může být akutní, subakutní nebo dokonce chronický)

3. Butylated Hydroxytoluene (BHT)

Způsobuje také alergickou Kontaktní dermatitidu. Obsahuje toluen.

4.Toluen

Škodlivý při vdechnutí nebo absorbcí pokožkou. Může mít negativní vliv na fungování jater, ledvin, krevního systému nebo centrálního nervového systému. Způsobuje podráždění kůže, očí a dýchacích cest. U těhotných žen může toluen způsobit poškození plodu.

  

5. Mineral oil /  Minerální olej

Ropný vedlejší produkt, který pokrývá pokožku jako plast a ucpává póry. Zasahuje schopnosti pokožky eliminovat toxiny, podporuje tvorbu akné a další poruchy. Zpomaluje přirozenou funkci pokožky a vývoj buněk (předčasné stárnutí). Použití v mnoha výrobcích (některé dětské oleje  jsou 100% minerální olej!) Jakýkoli derivát minerálního oleje může být kontaminován polyaromatickými uhlovodíky. Ty způdobují rakovinu – vznikají během nedokonalého spalování). V podstatě se jedná o VAZELÍNU. Ta je velice levná na výrobu.

 

Nitrosační činidla  / Nitrosating agents

 • Následujicí chemikálie mohou způsobit kontaminaci nitrosaminem, u kterého je prokázáný vznik rakoviny na laboratorních zvířatech. V USA a v Evropě panují značné obavy a opakované obavy z kontaminace kosmetických výrobků nitrosaminy:
  • 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol
  • Cocoyl Sarcosine
  • DEA sloučeniny
  • MEA sloučeniny
  • TEA sloučeniny
  • Imidazolidinyl Urea
  • Formaldehyde
  • Hydrolysed Animal Protein
  • Lauryl Sarcosine
  • Quaternium-7, 15, 31, 60 atd.
  • Sodium Lauryl Sulfate
  • Ammonium Lauryl Sulfate
  • Sodium Laureth Sulfate
  • Ammonium Methyl Cocoyl Taurate

 

6. Parabenové konzervační látky (methyl, propy, butyl a ethyl / Paraben preservatives (methyl, propyl, butyl, and ethyl)

Parabeny jsou známé endokrinní disruptory, které ovlivňují hormonální systém, mohou také ovlivňovat vývoj plodu, existuje podezření, že ovlivňují bujení rakoviny prsu.

 

7. Parafinový vosk/olej / Paraffin wax/oil

Parafinový vosk je minerální vosk. Viz minerální olej.

 

8. Sloučeniny polyethylenglykolu / Polyethylene Glycol (PEG) compounds

Potenciálně karcinogenní ropná složka, která může změnit a snížit přirozený faktor vhlkosti v pokožce. To může způsobit starý vzhled a náchylnost vůči bakteriím na pokožce. Použití v čisticích prostředcích k rozpuštění olejových skvrn a všeobecně mastnoty. Upravuje bod tání a slouží k zahuštění produktu. Viz ethoxylované povrchově aktivní látky.

 

9. Ethoxylated surfants  /  Ethoxylované povrchově aktivní látky

Aktivní látky v kosmetice široce používány jako pěnidla, emulgátory a zvlhčovadla. V rámci výrobního procesu se vytváří toxická chemická látka 1,4-dioxan což se silný karcinogen. Na štítku jsou označeny předponou „PEG“, polyethylen“, „Polyethylenglykol“. „Polyoxyethylen“, „-eth-„ nebo „-oxynol-“. Viz 1,4.-dioxan.

 

10. FD&C barvicí pigmenty /  FD&C Color Pigments

Syntetické barvy vyrobené z černouhelného dehtu. Obsahují soli těžkých kovů, které ukládají toxiny do pokožky a způsobují její citlivost a podráždění. Studie na zvířatech prokázaly, že téměř všechny jsou karcinogenní.

 

 

11. 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol (Broponol)

Jedovatý, způsobuje alergickou kontaktní dermatitidu. Viz. Nitrosační činidla.

 

12. Formaldehyde

Formaldehyd je známý karcinogen. Způsobuje alergickou, dráždivou a kontaktní dermatitidu, bolesti hlavy a chronickou únavu. Výpary extrémně dráždí oči, nos a hrdlo (sliznice). Viz. Nitrosační činidla.

 

13. Fragrance  /  Vůně

Fragrance na štítku může naznačovat přítomnost až čtyř tisíc samostatných složek, mnoho toxických nebo karcinogenních. Mezi příznaky hlášené FDA v USA patří bolesti hlavy, závratě, alergické vyrážky, změna barvy kůže, prudký kašel a zvracení a podráždění pokožky. Klinické pozorování dokazuje, že vůně může ovlivnit centrální nervový systém a způsobit depresi, hyperaktivitu a podrážděnost.

 

14. Propylene/Butylene Glycol

Propylenglykol (PG) je ropný derivát. Proniká do pokožky a může oslabit bílkovinné a buněčné struktury. Běžně se používá k výrobě výtažků z bylin. EPA (https://www.epa.gov/) považuje PG za tak toxický, že vyžaduje, aby pracovníci používali ochranné rukavice, oděv a ochranné brýle a zlikvidovali tento prvek, a to tak že jej vypalují do zeminy. Když pronikne do pokožky, jedná se o velice rychlý proces, který může způsobit abnormality mozku, jater a ledvin. Na výrobcích jako jsou deodoranty, je koncentrace vyšší než většině průmyslových výrobků.

VDECHOVÁNÍ: Může způsobit podráždění dýchacích cest a krku, deprese centrálního nervového systému, poruchy krve a ledvin. Může způsobit Nystagmus, lymfocytózu.

KŮŽE: Podráždění a dermatitida, pomocí vstřebávání.

OČI: Podráždění a zánět spojivek.

POŽITÍ: Plicní edém, poškození mozku, hypoglykémie, intravaskulární hemolýza. Může dojít k úmrtí.

 

PVP / VA Copolymer

 • Chemická látka odvozená z ropy používaná ve sprejích na vlasy, vlnových sadách a jiné kosmetice. Lze jej považovat za toxický, protože tyto částice mohou způsobit plicní výplody u citlivých osob.

 

15. Rancid natural emollients (Žluklé přírodní změkčovadla)

Přírodní oleje používané v kosmetice by měly být lisovány za studena. Rafinované rostlinné oleje, které se nacházejí v regálech supermarketů a v mnoha obchodech se zdravou výživou nemají barvu, vůni ani chuť, neobsahují živiny, esenciální mastné kyseliny, vitamíny a nezmýdelnitelné látky - všechny cenné látky pro pokožku. Obsahují také jedovaté „trans“ mastné kyseliny jako výsledek procesu rafinace.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba u krémů vyrobených z rostlinného oleje vzít v úvahu, je datum spotřeby. Nejvýhodnější rostlinné oleje (jako jsou šípkový, brutnákový a pupalkový olej) jsou polynenasycené, což znamená, že oxidují a rychle žluknou (přibližně 6 měsíců). Většina běžně dostupné kosmetiky má trvanlivost tři roky. Žluklé oleje jsou škodlivé, tvoří volné radikály, které poškozují a stárnou pokožku.

 

16. Silicone derived emollients

Silikonová změkčovadla jsou okluzivní - to znamená, že pokrývají pokožku, zachycují cokoli pod ní a nedovolí pokožce dýchat (podobně jako plastový obal).

Nedávné studie ukázaly, že dlouhodobé vystavení pokožky potu okluzí způsobuje její podráždění. Některé syntetické změkčovadla jsou známé promotory nádorů a hromadí se v játrech a lymfatických uzlinách. Jsou také biologicky nerozložitelné, což má negativní dopad na životní prostředí.

 

17. Sodium Lauryl Sulfate (SLS)/ Ammonium Lauryl Sulfate / (ALS)

Zvířata vystavená SLS a ALS mají poškození očí, depresi centrálního nervového systému, namáhavé dýchání, průjem, silné podráždění kůže a dokonce smrt.

Mladé oči se nemusí správně vyvíjet, jsou-li vystaveny SLS a ALS, protože proteiny jsou rozpuštěny. SLS a ALS mohou také poškodit imunitní systém pokožky tím, že způsobí oddělení a zapálení vrstev. V polopřírodní kosmetice se často maskuje s vysvětlením „pochází z kokosu“.

 

18. Stearalkonium Chloride

Chemická látka používaná ve vlasových kondicionérech a krémech. Způsobuje alergické reakce. Stearalkoniumchlorid byl vyvinut v textilním průmyslu jako změkčovač tkanin a je mnohem levnější a snadněji použitelný ve formulacích na úpravu vlasů než bílkoviny nebo byliny, které pomáhají zdraví vlasů. Toxický.

 

19. Talc (Mastek)

Vědecké studie ukázaly, že rutinní aplikace mastekového prášku v genitální oblasti je spojena se třikrát až čtyřnásobným zvýšením vývoje rakoviny vaječníků.

 

20. TEA (Triethanolamine Lareth Sulfate)

Syntetický emulgátor. Obavy z kancerogenní nitrosaminové kontaminace.

 

21. Toulen

Škodlivý při vdechnutí nebo absorbci pokožkou. Může mít negativní efekt na játra, ledviny, krevní oběhový systém nebo centrální nervový systém. Způsobuje podráždění kůže, očí a dýchacích cest.

 

22. DEA (diethanolamin), MEA (monoethanolamin) a TEA (triethanolamin)

Často se používá v kosmetice k úpravě pH a mastných kyselin k přeměně kyseliny na sůl (stearát), která pak se stane základnou pro specifický čisticí prostředek. TEA způsobuje alergické reakce včetně očních problémů, suchosti vlasů a pokožky a může být toxický, pokud se vstřebává do těla po delší dobu.

Tyto chemikálie jsou již v Evropě omezeny kvůli známým karcinogenním účinkům. Dr. Samuel Epstein (profesor environmentálního zdraví na University of Illinois) říká, že opakované aplikace na kůži. . . detergentů na bázi DEA vedlo k významnému zvýšení výskytu rakoviny jater a ledvin.

Viz. Nitrosační činidla

 

Affiliate program